Vroeger, toen de wereld nog analoog functioneerde, was de definitie “publieke ruimte” eenvoudig uit te leggen. Dat was de ruimte buiten de privé sfeer. We zijn welkom in publieke en semi-publieke ruimtes, mits we ons gedragen en ons aan de regels houden die voor iedere aanwezige gelijk zijn. Sinds de komst van de smartphone is de scheiding tussen publieke en private ruimtes minder relevant geworden. De fysieke component speelt een minder grote rol. We zitten immers altijd in onze eigen wereld, ongeacht waar we zijn. Met de komst van de augmented reality bril zal dat nog een stap verder gaan…


Na een half jaar virtuele evenementen te hebben meegemaakt, en vooruitkijkend naar nog een seizoen aan online activiteiten, is het de hoogste tijd om even te inventariseren hoe dat bevalt. Wat werkt, wat werkt niet? En valt daar wat aan te doen?

Er wordt veel geklaagd dat er bij een online ervaring iets mist, maar de transitie naar virtueel evenement-bezoek heeft ook voordelen gebracht. Nooit meer ergens te laat komen (of te vroeg) door een te krap of te ruim ingeschatte reistijd, of oponthoud onderweg. Virtueel ergens aan kunnen schuiven levert een hoop gemak. Maar met het zelfde gemak besluiten we om iets een ander moment online terug te kijken, of om halverwege af te haken. Dan ontbreekt wel de mogelijkheid om live mee te chatten, maar dat is mis je alleen als je dat echt een verrijking vindt. Een stream later…


We zijn tegenwoordig meer dan ooit aan het videobellen. En dat is op zich een gunstige ontwikkeling, want er wordt minder heen en weer gereden en gevlogen. Maar als die videoconferencing sessies niet gauw wat prettiger gaan aanvoelen, dreigt het risico dat we toch weer ouderwets vaak in de auto of het vliegtuig stappen omdat er toch iets mist in het online samenzijn.

Daarom is het van belang spoedig te ontdekken wat er dan mist. En dat wat er ontbreekt, kunnen we eenvoudig zelf maken. Daarvoor zijn tegenwoordig eenvoudig te hanteren tools beschikbaar. In vrijwel alle videoconferencing software kun je…


In de wereld zoals we die nu kennen is er nog een duidelijke scheiding tussen fysiek en digitaal. Maar door de ontwikkelingen op het gebied van augmented reality zullen die werelden door elkaar heen gaan lopen. We kregen al een inkijkje in die toekomstige wereld tijdens de Pokemon Go rage, maar de hedendaagse AR zegt eigenlijk nog maar weinig over de echte toekomst van AR. Met name vanaf het moment dat de “AR bril” z’n intrede doet, zullen we niet enkel in een augmented wereld rondlopen, wij zelf worden vanaf dat moment ook een augmented persoon. Dat gaat niet enkel…


Futuristische video’s waarin een perfect functionerende ‘augmented’ wereld wordt geschetst zijn er volop. We zien dan feilloos werkende hardware en software die gedemonstreerd wordt in situaties waarin de augmented reality een overduidelijke toegevoegde waarde heeft. Maar wat heeft zo’n bril ons in het gewone dagelijks leven te bieden? Om daar een beeld bij te krijgen, volgt deze toekomstverkenning een aanpak die zich richt op de alledaagse hands-on aspecten van zo’n AR toekomst. De geleidelijke transitie tot augmented mens wordt toegelicht aan de hand van nieuwe kostenposten die samenhangen met de grotere rol van AR in ons leven.

Allereerst de hardware…


“AI als burgemeester”, is dat mogelijk? Die vraag stond een paar weken geleden centraal in een door Oddstream georganseerde paneldiscussie waar ik aan deelnam. Al gauw werd duidelijk dat het antwoord ‘nee’ is als de vraag letterlijk wordt genomen. In het functieprofiel van een burgemeester zijn het juist de menselijke vaardigheden die er toe doen, zo merkte professor Pim Haselager direct op. Die kwaliteiten vervangen door een AI systeem kan niet, of het is niet wenselijk om dat te doen.

Toch is de AI burgemeester wel een goede insteek om te discussieeren over de invloed van Artificial Intelligence in ons…


Met welke mobiele apparaten lopen we in 2030 over straat, en hoe gaan we er mee om? Of eigenlijk: hoe gaan die apparaten met ons om? Welke apps treffen we er voorgeïnstalleerd op aan, en wat valt er nog te configureren? Hoe stroomlijnen we ons bestaan met de talloze apps waarmee we te maken gaan krijgen? Wat geven we uit handen en waarin houden we zelf de regie?

Dit soort vragen staat centraal in het onderzoek “Be your own robot”, een samenhangende reeks projecten waarin ik hands-on onderzoek doe naar een toekomst waarin wij nog meer dan nu worden aangestuurd…


Of eigenlijk: waarom zou het zinvol zijn om dat te doen?

Een prangend probleem wordt er in elk geval mee opgelost. Google Glass ging ooit ten onder aan de massale kritiek vanuit de maatschappij. Niemand vertrouwde Google en men wenste niet voortdurend en ongevraagd gefilmd te worden door mensen met een Google Glass op de neus. Maakt Apple meer kans met hun bril omdat mensen meer vertrouwen in het bedrijf hebben als gaat om het goed regelen en zorgvuldig om gaan met privacygevoelige data? Alhoewel, zelfs al is alles softwarematig in orde, de ellende rondom de gehackte iCloud accounts maakte…


Techniek speelt een steeds grotere rol in alle aspecten van ons leven. De discussie over alle kwalijke aspecten wordt momenteel overal en door iedereen gevoerd. Maar zelfs de experts verschillen van mening over de vraag of we al reddeloos verloren zijn, of dat er nog een oplossing te verwachten is. Een volledige oplossing lijkt nog ver weg, maar tot die tijd is het zinvol om wel alvast zélf stappen te zetten om bepaalde oorzaken van de problematiek aan te pakken. In de tekst hieronder wordt geschetst hoe ”Do-It-Yourself AI” een oplossingsrichting is voor twee problemen die momenteel spelen.

Een groeiend…


EEN SPECULATIEVE BLIK IN ONZE AUGMENTED REALITY TOEKOMST

De geruchten blijken waar. Het is 2020 en Apple brengt ook een augmented reality bril op de markt. Publiek reageert er anders op dan destijds met Google Glass. Voor die bril was bij de lancering nog nauwelijks zinvolle software. Je kon foto’s met het apparaat maken. Maar dat was juist wat men het Google niet toevertrouwde. Apple heeft het slimmer aangepakt. Er is bij de lancering een variant van de AR bril zonder camera, zodat de ophef over de privacy aspecten achterwege kan blijven. Of je wel of niet door een Apple…

Sander Veenhof

Met speculatieve augmented reality projecten doe ik hands-on onderzoek naar de manier waarop we in de toekomst met AR te maken gaan krijgen http://sndrv.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store